biomasa

Czym jest biomasa drzewna?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej Polacy coraz bardziej interesują się alternatywnymi sposobami ogrzewania swoich domów. Jest to ważne, bowiem zasoby paliw kopalnych takich jak ropa czy węgiel zmniejszają się z roku na rok, a także w sposób znaczący przyczyniają się do zatruwania środowiska naturalnego. Czym na ich tle jest biomasa drzewna?

Definicja biomasy drzewnej

Biomasą określamy organiczne substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, podlegające naturalnemu procesowi biodegradacji. Najczęściej są to odpady albo produkty uboczne pochodzące z produkcji rolnej lub leśnej, a także przemysłu spożywczego. Jak wskazuje sama nazwa, opisywana biomasa pochodzi z drewna, które po odpowiednim przygotowaniu może zostać ponownie wykorzystane jako źródło energii odnawialnej.

Jakie są rodzaje biomasy drzewnej?

Produktem ubocznym działalności związanej z przerobem drewna w tartakach czy stolarniach są różnego rodzaju odpady drewniane. Są to m.in.:

  • trociny – wióry powstające przy cięciu, toczeniu oraz struganiu drzewa. Uważane za cenne paliwo, bowiem ich wartość energetyczna waha się w przedziale od 5 MJ/kg (trociny z dużą zawartością wody używane rzadko), do 19,3 MJ/kg (trociny suche),
  • brykiet – materiał opałowy powstający z trocin, słomy oraz miału, który ma formę sprasowaną (przybiera kształt kostki albo walca). Do jego wykonania nie stosuje się substancji kleistych, dlatego stanowi czystą biomasę,
  • pellet – granulat mający średnicę od 5 do 25 mm. Powstaje w prasach rotacyjnych z odpadów drzewnych, m.in. trocin i wiór. Jego wartość energetyczna może osiągnąć około 20 MJ/kg, czyli więcej aniżeli drewna,
  • zrębki drzewne – do biomasy drzewnej zaliczamy także tzw. zrębki mające długość do około 5 cm, powstające przy użyciu walca lub młota. Wartość energetyczna przy ich dobrym wysuszeniu sięga około 17 MJ/kg.

Użycie ekologicznych paliw takich jak biomasa to przede wszystkim czystsze powietrze i mniejsza degradacja środowiska. Jeśli także dla Państwa są to ważne cele, serdecznie zapraszamy do kontaktu i wybrania naszych produktów.