biomasa

Czym jest biomasa drzewna?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej Polacy coraz bardziej interesują się alternatywnymi sposobami ogrzewania swoich domów. Jest to ważne, bowiem zasoby paliw kopalnych takich jak ropa czy węgiel zmniejszają się z roku na rok, a także w sposób znaczący przyczyniają się do zatruwania środowiska naturalnego. Czym na ich tle jest biomasa drzewna? Continue reading